NET Sphere - outsourcing IT a správa sítí

Produkty naší společnosti jsou zaměřené na provoz a rozvoj informačních systémů. Naším hlavním zájmem je poskytnout zákazníkovi komplexní řešení a docílit tak maximální využití jeho zdrojů a potencionálních možností. Tento cíl je realizován pomocí profesionálního a citlivého přístupu ke každému zákazníkovi.

Outsourcing IT

Přenesení odpovědnosti za provoz, údržbu a rozvoj IT z klienta na poskytovatele, to je outsourcing IT. Vaše společnost se poté může plně věnovat hlavnímu předmětu své činnosti. Za správu sítě a péči o vaše IT je zodpovědná externí firma.

Konzultace a implementace

Naši konzultanti pomáhají nacházet optimální způsoby využívání technologií ve Vašich organizacích. Propojují lidi, procesy a technologie tak, aby se jejich práce zjednodušila a vedla k požadovaným výsledkům.

Technická podpora

Správa a údržba systémů na různých úrovních. Poskytujeme technickou podporu pro systémy BSD/Unix, Linux, Microsoft, Cisco Systems, Cisco Networking, HP ProCurve Networking, HP Server Systems a řadu dalších.

Správa sítí

Naše služba správa sítí poskytuje expertní monitoring systémů, a to v režimu až 24x7, zredukuje plánované i neplánované odstávky, pokryje řešení kritických stavů a událostí, a zajistí bezproblémové fungování Vašeho výpočetního prostředí.

Net Monitor

Správa jakékoliv IT infrastruktury se neobejde bez nástrojů pro monitorování a auditování. Přinášíme specializované aplikace pro monitorování aplikací, systémů, služeb a sítí. Službu poskytujeme v rámci outsourcing IT, nebo správa sítí.

Mail Gateway

Poštovní brána (nazývaná taktéž "inteligentní server") je server, který zajišťuje spojení mezi logicky oddělenými sítěmi. Obvykle plní úlohu koncového místa určení v záznamu DNS pro ostatní poštovní servery.

DNSSEC

Jedná se rozšíření DNS, které zvyšuje jeho bezpečnost. DNSSEC poskytuje uživatelům jistotu, že informace, které z DNS získal, byly poskytnuty správným zdrojem, jsou úplné a jejich integrita nebyla při přenosu narušena. DNSSEC zajistí důvěryhodnost údajů.

DKIM

Je technika, která za pomocí asymetrického šifrování dokáže zaručeným způsobem ověřovat, že konkrétní email (včetně jeho nezměněného obsahu) byl zaslán z nějaké domény. Bez DKIM je možné adresu odesílatele u emailů falšovat...