Produkty NetSphere - Outsorcing IT

Produkty naší společnosti jsou zaměřené na provoz a rozvoj informačních systémů. Naším hlavním zájmem je poskytnout zákazníkovi komplexní řešení a docílit tak maximální využití jeho zdrojů a potencionálních možností. Tento cíl je realizován pomocí profesionálního a citlivého přístupu ke každému zákazníkovi.

Cloudové datové úložiště

Datové služby jsou nepostradatelné pro každou společnost, bez ohledu na velikost nebo lokalitu. Přinášíme snadné, bezpečné a robustní řešení datového úložiště. Šifrování pomocí symetrických klíčů jsou pro nás samozřejmostí. Kapacitu datového úložiště si zvolte sami podle vašich potřeb.

DNSSEC

Rozšíření systému doménových jmen (DNS), které zvyšuje jeho bezpečnost. DNSSEC poskytuje uživatelům jistotu, že informace, které z DNS získal, byly poskytnuty správným zdrojem, jsou úplné a jejich integrita nebyla při přenosu narušena. DNSSEC zajistí důvěryhodnost údajů, získaných z DNS.

Net Monitor - Monitoring dostupnosti

Neustálý dohled nad stavem, výkonem a stabilitou systému zajistí nejen minimalizaci případných výpadků aplikací, ale také předcházení a včasné upozornění na možné potíže. Služba monitoring dostupnosti tak umožňuje minimalizovat riziko. Uvědomujeme si, že každý výpadek Vás může poškodit nebo odradit Vaše klienty od ztrát v případě nedostupnosti či poruchy důležitých systémů.

Mail Gateway - Server pro poštovní bránu

Poštovní brána (nazývaná taktéž "inteligentní server") je server, který zajišťuje spojení mezi logicky oddělenými sítěmi. Obvykle plní úlohu koncového místa určení v záznamu DNS pro ostatní poštovní servery, které netuší, že jiné poštovní servery se nacházejí za poštovní branou. Firmy a poskytovatelé Internetu používají poštovní brány pro řízení příchozího a odchozího provozu SMTP.

Mail Server - Poštovní server

Poštovní služby jsou nepostradatelné pro každou společnost, bez ohledu na velikost nebo lokalitu. Přinášíme snadné řešení poštovního serveru, bezpečné a robustní volby pro potřeby komunikace. Šifrování a podepisování e-mailů pomocí PGP (Pretty Good Privacy) jsou pro nás samozřejmostí.

Web Gateway - Server pro webovou bránu

Web Gateway - chrání koncové stanice v síti proti stažení viru z webových stránek. Skenuje jak samotnou stránku, tak další stahované dokumenty. Detekuje podvodné internetové stránky nastražené za účelem phishingu. Zajišťuje úkoly spojené s autorizací uživatelů a kontrolou přístupu do sítě. Volitelně umožňuje filtrovat webové dotazy a omezit přístup uživatelů na vybrané kategorie stránek.

XenServer - Server pro virtuální servery

Virtuální server je označována taková služba, kdy je poskytnuto virtuální prostředí na PC, které se chová jako samostatné plnohodnotné PC. Na jednom PC můžeme jednoduše provozovat několik virtuálních serverů. Tento proces nazýváme vyrtualizace. Nemusíte plýtvat svými stávajícími investicemi upgradovaním typu „odstranit a nahradit“.